Nxito dhe mos i humb shpërblimet e të xhumasë

Nxito dhe mos i humb shpërblimet e të xhumasë

Nxito dhe mos i humb shpërblimet e të xhumasë Transmetohet nga Ebu Umameh radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Ditën e xhuma engjëjt qëndrojnë te dyert e xhamive me fletushka në të cilat shkruajnë emrat e njerëzve (që prezantojnë për xhuma). Kur del imami i mbyllin […]