O ju njerëz! Pendohuni tek Allahu

O ju njerëz! Pendohuni tek Allahu

Shejh Ebu Islam Salih bin Taha (Allahu e ruajttë!): I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “O ju njerëz! Pendohuni tek Allahut.”[1] Pra, i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i urdhëroi të gjithë njerëzit që të pendohen tek Allahu Madhëruar. Po ashtu ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Cdo […]