Pala e Allahut dhe pala e shejtanit

Pala e Allahut dhe pala e shejtanit

Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abduluahid (Allahu e shëroftë!): Njerëzit në këtë dynja janë në dy fraksione: Pala e Allahut Pala e shejtanit. Pala e Allahut: Ata janë të kënaqur me Allahun si Zot, me Islamin si fe dhe me Muhamedin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem si Profet dhe të Dërguar. Janë ata që i […]