parapërgatitje për Ramazanin.

Sha’bani, parapërgatitje për Ramazanin.

Sha’bani është quajtur kështu sepse fiset luftonin njëri-tjetrin keqas në këtë muaj i cili vjen mes dy muajve të shenjtë, Rexhebit dhe Ramazanit. Sha’bani, eh Sha’bani. Ai është muaji i përgatitjes për Ramazanin. Muaji i agjërimit dhe i leximit të Kuranit. Në të i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi […]