Pasha kohën

Pasha kohën

Të nderuar besimtarë! Vëllezër dhe motra për hir të Allahut! Falimentimi, apo humbja në këndvështrimin fetar është: që njeriu të humbasë në raportin e tij me Zotin e Lartmadhëruar. Sepse nëse njeriu humbet në raportin e tij me Zotin e tij të Lartmadhëruar, ai me të vërtetë ka humbur totalisht. Prandaj Allahu i Lartmadhëruar është […]