Pasimi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem

Pasimi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem

Pasimi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem Kërkohet që të mbahemi fortë në atë që saktësohet nga i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem qoftë fjalë, vepër ose aprovim i tij. Ngase ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është shembull për për çdo kënd që beson në Allahun, ditën e Fundit dhe e përmend shumë […]