Pasimi i udhës së besimtarëve shkak për të hyrë në Xhenet

Pasimi i udhës së besimtarëve shkak për të hyrë në Xhenet

 Cilësitë e banorëve të xhenetit -Pasimi i udhës së besimtarëve-[1]   Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abduluahid (Allahu e ruajttë!): Robër të Allahut! Për besimtarët ekziston një udhë e cila të shpie drejt kënaqësisë së Allahut të Madhëruar dhe drejt xhenetit. Po ashtu jobesimtarët kanë rrugë e cila të shpie për te kënaqësia e […]