Për ata që japin zekatin në Ramazan.

Për ata që japin zekatin në Ramazan.

Për ata që japin zekatin në Ramazan. Nëse ai që ka zekat për të dhënë dhe dikush i ka borxh dhe borxhliu nuk ka t’ia shlyej atë, a lejohet ti thotë borxhliut: borxhin që më ke ta kam hequr nga zekati? Shumica e dijetarëve janë të mendimit se ky njeri nuk konsiderohet se e ka […]