Per shkak te lehonise nuk e ka agjeruar ramazanin e para dy viteve

Per shkak te lehonise nuk e ka agjeruar ramazanin e para dy viteve

Dikush pyet: Një motër myslimane për shkak te lehonisë nuk e ka agjëruar Ramazanin e para dy viteve dhe ende nuk i ka zëvendësuar ditët. Nëse nuk arrin t’i zëvendësoje tani para muajit te Ramazanit, a prish pune nëse i agjëron ne dimër dhe a ka dëmshpërblim (dmth ushqim për të varfrit) nëse po? Allahu […]