Për të gjithë ata që pyesin për selefizmin?

Për të gjithë ata që pyesin për selefizmin.

Shejh Mesh’hur Al Selman (Allahu e ruajttë!) thotë: “Selefizmi është metodologjia për kuptimin (e saktë) të fesë. Selefizmi nuk është grup partiak. Selefizmi nuk është thirrja e filanit dhe fistekut. Selefizmi është dëlirje dhe edukim (tesfijeh ue terbijeh). Selefizmit i kanë bërë padrejtësi mediat duke e quajtur atë si: Selefizmi i xhihadit. Selefizmi i tekfirit […]