Përcjellja e Ramazanit

Përcjellja e Ramazanit

Përcjellja e Ramazanit Ramazani mbyllet me nxjerrjen e sadakasë së Fitrit, e cila është pastrim për agjëruesin dhe ndihmë për të varfrin. Ibn Abasi ka thënë: “Profeti (alejhi selam!) e ka bërë obligim për çdo musliman sadakanë e Fitrit si pastrim për agjëruesin prej punëve të kota dhe fjalëve të ndyra, si dhe ushqim për […]