Përcjellja e Ramazanit

Përcjellja e Ramazanit

Përcjellja e Ramazanit! Ramazani mbyllet me nxjerrjen e sadakasë së Fitrit, e cila është pastrim për agjëruesin dhe ndihmë për të varfrin. Ibn Abasi (radijallahu anhu) ka thënë: “Profeti (alejhi selam) e ka bërë obligim për çdo musliman sadakanë e Fitrit, si pastrim për agjëruesin prej punëve të kota dhe fjalëve të ndyra, si dhe […]