Përdorimi i fjalëve me dy kuptime është i mjaftueshëm ndaj gënjeshtrës

Përdorimi i fjalëve me dy kuptime është i mjaftueshëm ndaj gënjeshtrës

Ka përmendur aty Bukhariu – Allahu i Madhëruar e mëshiroftë – historinë e djalit të Ebu Talhas i cili e pyeti gruan e vet: Si është djali? – dhe ajo ju përgjigj – Ai është qetësuar, dhe shpresoj të jetë rehatuar.” Dhe ai kuptoi sikur djali është qetësuar nga sëmundja dhe po fle, ndërkohë që […]