Përmendja e emrit të Allahut në banjë

Përmendja e emrit të Allahut në banjë

Pyetësi: Si është vendimi i përmendjes së emrit të Allahut para abdesit në banjë? Shejh Albani: Ti po mendon, për shembull, për një hapësirë të vogël, katër metra katrorë, me një nevojtore në qoshe dhe një lavaman në anën tjetër në të cilin merr abdes? Pyetësi: Po. Shejh Albani: S’ka gjë të keqe në këtë, sepse problemi […]