Përngjasimet e ndërsjellta mes dy gjinive

Përngjasimet e ndërsjellta mes dy gjinive

Shejh Ali el-Hadadij (Allahu e ruajttë!): “Nuk i lejohet burrit të vesh këpucë që janë specifike për gratë dhe po ashtu nuk i lejohet gruas të vesh këpucë që janë specifike për burrat. Bazuar në përgjithësimin e ndalesës të përngjasimit të secilit prej dy gjinive më tjetrin. Por ka nga njerëzit që tolerojnë në lidhje […]