Përqëndrimi në fe

Përqëndrimi në fe

Nga Sufjan ibn Abdullah eth Thekafij transmetohet se ka thënë: “I thashë: O i Dërguari i Allahut, më thuaj për Islamin një fjalë për të cilën nuk do të kem nevojë të pyes dikë tjetër pas teje – më tha – Thuaj: ‘Besova Allahun’ pataj qëndro i palëkundur në këtë!” Transmeton Muslimi[1] Ky burrë kërkoi […]