Përse Allahu i ka dërguar Profetët?

Përse Allahu i ka dërguar Profetët?

Përse Allahu i ka dërguar Profetët? Allahu i ka dërguar Profetët që të thërrasin në adhurimin ndaj Tij dhe në mohimin ndaj adhurimit të të tjerëve krahas Tij (shirkut). Allahu i Lartësuar thotë: “Me të vërtetë që kemi dërguar në çdo popull të Dërguar që t’ju thotë të adhurojnë Allahun të vetëm dhe t’i largohen […]