Përse ka ndodhur vrasja e parë në historinë e njerëzimit?

Përse ka ndodhur vrasja e parë në historinë e njerëzimit?

Nga Ibn Abbasi dhe një numër sahabësh të Profetit – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – përcillet se Ademit i lindnin fëmijët binjakë djalë-vajzë (binjak).Dhe ai e martonte djalin e këtij barku me vajzën e barkut tjetër, dhe vajzën e atij barku me djalin e barkut tjetër. Derisa i lindën atij dy […]