Përshkrimi i sexhdes.

Përshkrimi i sexhdes.

  Ai Profeti -alejhi selam- mbështetej në shuplakat e duarve dhe i hapte ato duke bashkuar gishtërinjtë duke i drejtuar ato në drejtim të kibles.[1] “Ai i vinte ato të barabarta me supet”[2] dhe nganjëherë “të barabarta me majat e veshëve”[3]. “Ai mbështeste fortë ballin dhe hundën e tij në tokë”[4] dhe i ka thënë […]