Personit i cili vjen ditën e xhuma dhe imami është në rekatin e parë