Pesë fetva nga sheikh Albani në lidhje me Shevalin.

Pesë fetva nga sheikh Albani në lidhje me Shevalin.

Pesë fetva nga sheikh Albani në lidhje me Shevalin. Pyetja 1: Ai i cili e sheh vetëm hënën e Shevalit, a duhet ta çelë agjërimin? Sheikh Albani:Të agjërojë me myslimanët dhe ta çelë me ta. Shikimi individual i cili nuk është marrë për bazë në sheriat nuk ka asnjë vlerë. Shih: FetauaRabig, kaseta nr. 6. […]