Pirja e ujit në këmbë!

Pirja e ujit në këmbë!

Pirja e ujit në këmbë! Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Nëse ndonjëri prej jush pi në këmbë, atëherë le ta vjellë”. Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!) thotë: Ajo që behet e qartë –Allahu e di më së miri- është se ky hadith është agroguar, sepse Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka pirë […]