Po nëse nuk e agjëroj muajin e Ramazanit?

Kush nuk e agjëron muajin e Ramazanit

Po nëse nuk e agjëroj muajin e Ramazanit? Të mos e agjërosh muajin e Ramazanit pa pasur ndonjë arsye e cila të pengon nga agjërimi, është mëkat i madh. Madje kjo bëhet shkak për të qenë larg nga mëshira e Zotit të Madhëruar. Ebu Hurejra tregon se Profeti (alejhi selam) pasi u ngjit një ditë […]