por nuk ka mundësi (financiare) të martohet

Cila është këshilla juaj për studentin universitar i cili ka shumë nevojë për martesë, por nuk ka mundësi (financiare) të martohet ?

Cila është këshilla juaj për studentin universitar i cili ka shumë nevojë për martesë, por nuk ka mundësi (financiare) të martohet dhe e ka të vështirë agjërimin? Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “O ju të rinj, kush ka mundësi prej jush të martohet le të martohet, ndërsa […]