Por

Por, çfarë është agjërimi?

Por, çfarë është agjërimi? “Agjërimi është: Privimi i vetvetes nga ngrënia, pirja dhe marrëdhëniet intime, me qëllim adhurimi për Allahun, që nga fillimi i agimit e deri në perëndimin e diellit.” Pra, agjërimi është ai lloj adhurimi, në të cilin njeriu heq dorë përkohësisht nga disa prej kënaqësive të kësaj bote, e këtë e bën […]