Porosi profetike

Porosi profetike

Një burrë e pyeti Profetin – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të: “Në çfarë thërret ti? – ai ju përgjigj – Unë ftoj për tek Allahu i vetëm, i Cili nëse të godet nonjë fatkeqësi dhe i lutesh, Ai e largon atë prej teje dhe, i Cili nëse ti humbet në një tokë […]