Porositë e sures Kehf:

Porositë e sures Kehf:

Porositë e sures Kehf: “…dhe mos shko pas atij që ia kemi shmangur zemrën nga përmendja Jonë” (që nuk e përmend Allahun) dhe është preokupuar me dynjanë dhe e ka harruar fenë dhe adhurimin e Zotit të tij “sepse çështja e tij është kotësi” veprimet e tij janë mendjelehtësi, neglizhencë dhe humbje. Ti mos i […]