prandaj mos nënvleftëso asgjë prej veprave të mira.