Prej dobive te meditimit ne Kuran gjate Ramazanit.

Prej dobive te meditimit ne Kuran gjate Ramazanit.

Prej dobive te meditimit ne Kuran gjate Ramazanit. Dikush pyet: Kam lexuar ne Kuran ne disa ajete se Allahu kur do te bëhet diçka i thotë: Bëhu dhe ajo bëhet. Kurse në një ajet tjetër thotë se e ka krijuar qiellin dhe tokën për kaq ditë dhe nuk ndjemë lodhje. Çfarë nënkupton caktimi i ditëve […]