Prej fjalëve që shejh Albani thoshte gjithmonë

Prej fjalëve që shejh Albani thoshte gjithmonë

Prej fjalëve që shejh Albani thoshte gjithmonë Shejh Ebu Islam Salih bin Taha (Allahu e ruajtë!): Prej fjalëve që shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) thoshte gjithmonë ishin: “Ju këshilloj që të jeni te qëndrueshëm në teuhdit, të kapeni fortë në Sunet dhe te ecni në metodologjinë e sahabëve (kënaqësia e Allahut qoftë mbi ta!).” Në […]