Prekja e papastërtis nuk e prish abdesin

Prekja e papastërtis nuk e prish abdesin

Allahu ju begatoftë! Pyetësi thotë: Nëse shkel me këmbë ose prek me dorë ndonjë papastërti dhe e lajë atë, a vazhdoj të konsideorhem i pastër (me abdes) apo papastërtia e ka prishur abdesin? Allahu ua shpërbleftë me të mira! Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Papastërtia nuk e prish abdesin. Nëse njeriun e prek ndonjë […]