Prishja e aktmarrëveshjes me punëdhënësin

Prishja e aktmarrëveshjes me punëdhënësin

Një djalë punon në një spital sipas një kontrate të caktuar, por spitali e shkeli kontratën pasi ai e kreu shërbimin e kërkuar dhe nuk ia dha të drejtat materiale (paratë) që i takonin. Ai ka një koleg që punon në financën e spitalit (ai që bën pagesat, arkëtari), i cili ka mundësi t’ia japë […]