Programi i nxënësit të dijes.

Programi i nxënësit të dijes.

Programi i nxënësit të dijes. Pyetje: Cili është programi që duhet të ndjekë kërkuesi i dijes në fillim të kërkimit? Përgjigje: Të jetë i sinqertë me Allahun, dhe të ketë qëllim të mirë në kërkimin e diturisë. Të largohet nga gjynahet. Të largohet nga pakujdesia. Dhe kush është afër tij të shikojë tek ai ndryshim […]