Pse Allahu i Lartësuar e shembëllen jetën e kësaj bote me ujin që zbret nga qielli?

Pse Allahu i Lartësuar e shembëllen jetën e kësaj bote me ujin që zbret nga qielli?

Pse Allahu i Lartësuar e shembëllen jetën e kësaj bote me ujin që zbret nga qielli? Allahu i Lartësuar thotë: “Jepu atyre shembullin e jetës së kësaj bote: ajo është si uji që Ne e lëshojmë nga qielli;” Dijetarët kanë thënë: Allahu i Lartësuar e shembëllen jetën e kësaj bote me ujin, për këto urtësi: […]