Pse na ka krijuar Allahu

Pse na ka krijuar Allahu

Pse na ka krijuar Allahu i Madhëruar? Allahu i Madhëruar na krijoi për ta adhuruar vetëm Atë dhe të mos adhurojmë asgjë tjetër së bashku me Të. Allahu i Lartësuar thotë: “Nuk i kam krijuar xhindët dhe njerëzit përveç se për të më adhuruar Mua të vetëm.” Surja Dharijat, ajeti 56. Profeti sal (Paqja dhe […]