Pse shpërblimi i agjëruesit është pa llogari?

Pse shpërblimi i agjëruesit është pa llogari?

 Profeti alejhi selam thotë: “Çdo pune e birit të Ademit shumëfishohet, një punë e mirë nga dhjetë deri në shtatëqind herë përveç agjërimit që do të jetë më shumë, se agjëruesi lë qejfet dhe ushqimin e tij për Allahun e madhëruar”. E transmeton Buhariu dhe Muslimi. Të njëjtin shpërblim e gjejmë se Allahu ua premton […]