Psikologji profetike: Shpirtrat janë si ushtarët.

Psikologji profetike: Shpirtrat janë si ushtarët.

Psikologji profetike: Shpirtrat janë si ushtarët. Pyetja e parë nga fetvaja me numër: (15129). Vëll.3/ Fq. 198 Hadithe për kuptimin e të cilave janë pyetur. Pyetja 1: Ju lutemi na shpjegoni hadithin e ndershëm: “Shpirtrat janë si ushtarët që bashkohen ” deri në fund të hadithit. Përgjigje: Ky hadith ka ardhër me rrugë të saktë […]