Puthja e Gurit të Zi në Qabe

Puthja e Gurit të Zi në Qabe

Puthja e Gurit të Zi në Qabe Nga Umer bin el-Khatabi radijAllahu anhu se ai shkoi te Guri i Zi, e puthi dhe tha: “Unë e di se ti je vetëm një gur që s’të bën dëm dhe as të sjellë dobi. Nëse nuk do e kisha parë të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue […]