Puthja e Gurit të Zi në Qabe

Puthja e gurit të zi në Qabe

Puthja e gurit të zi në Qabe. Umer bin el-Hatabi (radijAllahu anhu) shkoi te Guri i Zi, e puthi dhe tha: “Unë e di se ti je vetëm një gur që s’të bën dëm dhe as të sjell dobi. Nëse nuk do e kisha parë të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) të të […]