Pyetje: Çfarë përfshin besimi në Ditën e Gjykimit?

Çfarë përfshin besimi në Ditën e Gjykimit?

Pyetje: Çfarë përfshin besimi në Ditën e Gjykimit? Përgjigje: Gjithçka e përmendur në Kuran dhe Sunet, prej çështjeve që kanë të bëjnë me ndodhitë pas vdekjes, përfshihet tek besimi në Ditën e Gjykimit. Për shembull, ndodhitë e varrit, përjetimet në të, qofshin ato kënaqësi apo vuajtje. Ndodhitë e Ditës së Gjykimit siç janë: marrja në […]