Pyetje përgjigje për fëmijë

Pyetje përgjigje për fëmijë

Ç’është Shirku? Përgjigjja: Adhurimi i çdo gjëje tjetër përveç Allahut ose sëbashku me Allahun. Plotëso hadithin: I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kush betohet në diçka apo dikë tjetër përveç Allahut…” Përgjigjja: “… ka mohuar ose ka bërë idhujtari.”[1] A mund ta dijë të fshehtën dikush tjetër përveç Allahut? Cili është […]