Pyetje përgjigje për fëmijë

Pyetje-përgjigje për fëmijë

Pyetje 1: Ç’është Shirku? Përgjigje 1: Adhurimi i çdo gjëje tjetër përveç Allahut ose së bashku me Allahun. Pyetje 2: Plotëso hadithin: I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të) ka thënë: “Kush betohet në diçka apo dikë tjetër përveç Allahut…” Përgjigje 2: “… ka mohuar ose ka bërë idhujtari.”[1] Pyetje 3: A mund ta […]