Pyetje –përgjigje rreth namazit

Pyetje –përgjigje rreth namazit

Pyetja: Cila është shtylla mbajtëse e fesë? Përgjigjja: Falja e namazit. Pyetja Plotëso hadithin: I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Shenja dalluese mes nesh dhe atyre (jomuslimanëve) është namazi… Përgjigjja: …prandaj, kush e braktis atë, ka mohuar.”[1] Pyetja: Cili është përkufizimi (definicioni) i namazit? Përgjigjja: Namazi është: Adhurimi i Allahut me […]