Pyetje –përgjigje rreth namazit

Pyetje-përgjigje rreth namazit

Pyetja 1: Cila është shtylla mbajtëse e fesë? Përgjigja 1: Falja e namazit. Pyetja 2: Plotëso hadithin: I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të) ka thënë: “Shenja dalluese mes nesh dhe atyre (jomuslimanëve) është namazi…” Përgjigja 2: “…prandaj kush e braktis atë, ka mohuar.”[1] Pyetja 3: Cili është përkufizimi i namazit? Përgjigja 3: Namazi […]