Pyetje pergjigje rreth zekatit te Fitrit

Pyetje pergjigje rreth zekatit te Fitrit

– A duhet ta nxjerr zekatin e fitrit ai qe pranon Islamin ne diten e fundit te Ramzanit? Shejh Iben Uthejmini (Allahu e meshirofte!): Po, duhet ta nxjerr zekatin e fitrit, sepse ai konsiderohet prej muslimaneve. Ne hadithin qe e transmeton Iben Umeri radijAllahu anhuma se: “Profeti sal-Allahu alejhi ue sel-lem e ka bere detyre […]