Pyetje –përgjigje rreth Zekatit

Pyetje –përgjigje rreth Zekatit, Agjërimit dhe Haxhit

Pyetja: Cili është përkufizimi i Zekatit? Përgjigjja: Zekati është: “Një detyrim pasuror i cili jepet në masë të caktuar, nga disa lloje të pasurisë, një herë në vit, nga i cili përfitojnë disa kategori të caktuara njerëzish.” Pyetja : Cili është përkufizimi i Agjërimit? Përgjigjja: Agjërimi është: “Të adhurosh Allahun duke e privuar veten qëllimisht, […]