Pyetje –përgjigje rreth Zekatit

Pyetje-përgjigje rreth zekatit agjërimit dhe haxhit

Pyetja 1: Cili është përkufizimi i Zekatit? Përgjigje 1: Zekati është një detyrim në pasuri i cili jepet në masë të caktuar nga disa lloje të pasurisë. Jepet një herë në vit dhe nga ai përfitojnë disa kategori të caktuara njerëzish. Pyetja 2: Cili është përkufizimi i Agjërimit? Përgjigje 2: Agjërimi është të adhurosh Allahun […]