Pyetje të kota që nuk meritojnë përgjigje.

Pyetje të kota që nuk meritojnë përgjigje

Dikush pyet: A ka mundësi Allahu të krijojë një gur aq të madh sa të mos e mbajë dot? Këto pyetje në filozofi quhen pyetje të kota. Kjo pyetje është e gabuar, dhe nëse dëshiron unë mund të pyes në shkencën e filozofisë shumë pyetje të tilla të kota. Mund të bëhen shumë pyetje të […]