Pyetje të ndryshme rreth kurbanit që theret për fëmijën që lind (El Akika)

Pyetje të ndryshme rreth kurbanit që theret për fëmijën që lind (El Akika)

Pyetje të ndryshme rreth kurbanit që theret për fëmijën që lind (El Akika) Pyetje: Kur personi shtohet me fëmij dhe nuk posedon pasuri për të bërë kurban (akikën) për fëmijën derisa kalon një vit apo më shumë, pastaj posedon pasuri. A ta bëj akikën në këtë kohë apo bërja e saj nuk vlen më për […]