Ramazani është muaji i zbritjes së Kuranit

Ramazani është muaji i zbritjes së Kuranit

Ramazani është muaji i zbritjes së Kuranit dhe i librave të tjerë qiellorë. Allahu i madhëruar thotë: “Muaji i Ramazanit në të cilin zbriti Kurani udhëzim për njerëzit, sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues i saj nga rruga e shtrembër, këdo që e gjen ky muaj le ta agjërojë atë”. Suratu El-Bakara: 185. Ky […]