Realiteti i sektit sufi në fjalët e sheikh Albanit -Allahu e mëshiroftë-.

Realiteti i sektit Sufi sipas sheih Albanit

  Pyetësi: Cili është realiteti i propagandës apo tarikatit Sufi? Mbi ç’bazë mbështetet? Dhe a kanë të gjitha tarikatet e Sufive të njëjtin gjykim? Sheih Albani -Allahu e mëshiroftë- ka thënë: Sufizmi pa dyshim që është një metodologji e veçantë. Origjina e tij ka qenë e lidhur me sjelljen e njeriut në jetë, pastaj evoloi […]