Rëndësia e hytbes së xhumasë

Rëndësia e hytbes së xhumasë

Rëndësia e hytbes së xhumasë  Hytbja vazhdon të mbetet një nga mjetet më ndikuese në përhapjen e thirrjes Islame, për këtë arsye ajo zë një vend të veçantë në ndikimin e përhapjes së thirrjes dhe kumtimin e saj, që në kohën kur filloi të përhapej mesazhi muhamedan. Sekreti qëndron në faktin se hytbja është gjëja […]