Rregullat e hutbes

Rregullat e hutbes

Transmetohet nga Xhabir bin Semurah (radijAllahu anhhu) se: “Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ligjëronte (e mbante hutben) ditën e xhuma në këmbë. Pastaj ulej (mes dy hutbeve), dhe pastaj ngrihej e ligjëronte përsëri në këmbë. Prandaj, kushdo që të njofton se ai (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka ligjëruar (e ka mbajtur hutben) ulur, ka gënjyer.” […]