Rregullat e hutbes

Rregullat e hutbes

Transmetohet nga Xhabir bin Semurah radijAllahu anhhu se: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ligjëronte (e mbante hutben) ditën e xhuma në këmbë. Pastaj ulej (mes dy hutbeve) dhe pastaj ngrihej e ligjëronte përsëri në këmbë. Prandaj kushdo që të njofton se ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka ligjëruar (e ka mbajtur hutben) ulur, ka gënjyher.” […]