Rregullat e sehvi sexhdes (sexhdes së harresës).

Rregullat e sehvi sexhdes (sexhdes së harresës).

Rregullat e sehvi sexhdes (sexhdes së harresës). Duke qenë se namazi është vepra më e dashur tek Allahu i Madhëruar, atëherë njeriu që falet nuk mund ti shpëtojë shejtanit të mallkuar pa i hedhur vesvese në të, sepse prej adetit të tij është pengimi i birit të Ademit nga çdo punë e hajrit. Profeti -alejhi […]