Rregullat e shkuarjes në xhami

Rregullat e shkuarjes në xhami

Rregullat e shkuarjes në xhami Falja e dy rekateve para se të dalësh nga shtëpia. Transmetohet nga Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, se Profeti, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem,ka thënë: “Kur të hysh në shtëpinë tënde, fali dy rekate, sepse ato të ndalojnë nga çdo hyrje e keqe. E kur të dalësh nga ajo, fali dy rekate, sepse ato […]